Luchtwasser

Acceptabele kosten – Boon Agrosystems heeft veel ervaring in het leveren van luchtwassers. Door het toepassen van een luchtwasser is het mogelijk om grote reducties te realiseren in de ammoniak-  en geuremissies van diverse staltypes. Een andere toepassing is het terugdringen van de hoeveelheid fijnstof die de stal verlaat. Op deze wijze is het mogelijk te voldoen aan de steeds striktere regelgeving op dit gebied. Het plaatsen van luchtwassers kan ook ruimte creëren voor verdere uitbreiding van het bedrijf, zonder dat daarvoor kostbare aanpassingen in de stal(len) nodig zijn. Uitgaande van een goede maatvoering blijven de jaarlijkse kosten bovendien op een zeer acceptabel niveau.

Werking – Hoe werkt een luchtwasser? Door middel van één of meerdere ventilatoren wordt de te behandelen lucht naar een drukkamer gebracht. Deze dient voldoende ruim gedimensioneerd te worden zodat de lucht zich met een lage snelheid gelijkmatig over de luchtwasser kan verdelen. Vervolgens wordt de lucht door een waspakket geleid. Over dit pakket circuleert continu waswater. Door het contact met het waswater worden ammoniak, geur en fijnstof uit de lucht gefilterd.

Chemisch en biologisch – Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor chemische of biologische wassers. Bij een chemische wasser vindt, door het aanzuren van het waswater, een chemische reactie plaats waarbij ammoniak en geur uit de stallucht worden gefilterd. Een biologische wasser werkt op dezelfde wijze, maar maakt gebruik van bacteriën die zich op het waspakket bevinden. Over het algemeen zijn chemische luchtwassers in staat een relatief grotere ammoniakreductie te realiseren. Het voordeel van biologische wassers is dat ze zowel ammoniak als geur reduceren.

Inventarisatie – Boon Agrosystems is partner van Inno+. Luchtwassers van dit bedrijf zijn onderhoudsvriendelijk, betrouwbaar en technisch hoogwaardig. Voordat we tot een voorstel komen maken we altijd eerst een uitgebreide inventarisatie van de situatie. De uiteindelijke installatie gebeurt door onze ervaren monteurs. Het is vaak mogelijk luchtwassing te combineren met warmteterugwinning.

Contact – Wilt u meer weten over luchtwassing? Neem contact op met Henk Boon. Dit kan via ons telefoonnummer 0342-417528. Of stuur een bericht naar h.boon@boonagro.nl.

Luchtwasser project:

Klimaat producten: