MMK boon agro web
Stalventilatie

Stalventilatie

Geen stal is hetzelfde. Altijd het juiste klimaat voor elk dier met ventilatie en andere staltechnieken van Boon Agrosystems.

Het Anker

Optimaal resultaat voor uw stal

Bij het ontwerpen van een nieuwe stal is het goed in een vroegtijdig stadium na te denken over het klimaat en dus ook over ventilatiesystemen. De basis hierbij wordt gelegd door een goed bouwkundig ontwerp, waarbij rekening wordt gehouden met het te installeren ventilatiesysteem. Vaak zijn er meerdere oplossingsrichtingen. Met klanten denken we onder meer mee over de opstelling van ventilatoren en de maatvoering van inlaatopeningen en toevoerkanalen. Daarbij mikken we altijd op optimale resultaten binnen de geldende normen.

Ook een maat in agrotechniek?

Persoonlijk contact, dat hebben wij ook graag. Samen komen we tot het juiste klimaat voor uw stal.

 MMK HR